Start
Opleveringskeuring
 
Opleveringskeuring
 
Boven
Vooropname
Aankoopkeuring
Opleveringskeuring
Onderbouwingen
Detachering
Deze gestandaardiseerde keuring is bestemd voor kopers van nieuwe koopwoningen. De keuring moet technische gebreken bij de oplevering van de nieuwe woning achterhalen. Butijn Bouw Advies voert voor de koper een technische (visuele) inspectie uit bij de oplevering van de betreffende nieuwbouwwoning. De bevindingen worden vervolgens in een keuringsrapport omschreven.
 
Indien de koper en de aannemer dit keuringsrapport beiden ondertekenen, kan dit tevens dienen als proces-verbaal; het verplicht de aannemer dan om de gebreken die het rapport vermeldt te verhelpen. Een Vervolgcontrole Opleveringskeuring kan desgewenst worden uitgevoerd om na te gaan of de gebreken zijn opgelost.
 
Bij die keuring toetst Butijn Bouw Advies voor u, als koper, alle bouwdelen (binnen en buiten) aan de wettelijke eisen en normen voor nieuwbouw en aan de eis van naar behoren en deugdelijk uitgevoerd werk. De keuringsuitslag heeft betrekking op het moment van keuring.
 

Vorige Volgende